Krakenの取引履歴ファイルダウンロード方法

Krakenでは、必ず以下の2つのファイルをアップロードしてください。

 

  • kraken Ledgers (送金/入金/約定手数料の情報)
  • kraken Trades (約定履歴)

 

kraken Ledgers (送金/入金/約定手数料の情報)

1. 履歴を選択

 

 

2. エキスポートを選択

 

 

3. Ledgersをエキスポート

 

kraken Trades (約定履歴)

1. 履歴を選択

 

 

2. エキスポートを選択

 

 

3. Tradesをエキスポート